Het bestuur bestaat uit:

 

Voorzitter

Antje van Oosterum

06-52006527

Secretaris

Dirk Boes

0299-601523

Penningmeester

Pieter de Groot

0299-601040

Bestuurslid

Bert Chevallier

06-18455757

Bestuurslid

Jaap Boes

0299-601301

     

 

Nieuw bestuurslid:

M.i.v. het nieuwe seizoen 2012 is Pieter de Groot (Meester Visserstraat 16) toegevoegd aan het bestuur.

Hij vervangt  per 1-1-2013 Jaap Boes als penningmeester. Jaap Boes blijft aan als bestuurslid.

 Voelt u zich ook betrokken bij de speeltuin, en heeft u tijd om maximaal vier keer per jaar te vergaderen en twee keer per jaar deel te nemen aan de speeltuinwerkdag, dan kunt u zich aanmelden bij onze secretaris (Dirk Boes) of per mail via onderstaand contactformulier.

Vanuit onze ervaring kunnen wij u melden dat het mede in stand houden van de speeltuin de kinderen op Marken, en daarmee ook ons als bestuur, heel veel voldoening geeft.