Welkom op onze site

 

Zaterdag 1 april (geen grap) is weer de

jaarlijkse speeltuin werkdag.

 

 

Vanaf 12.00 uur wordt de speeltuin weer zomer klaar

gemaakt.

 


Bovenstaand speeltoestel (een wiebelbrug) wordt dan ook geplaatst.

Dit toestel is met een grote meerderheid

gekozen door de kinderen van de Rietlanden.

 

 

 

 

 

Beste aankomend donateur,Graag zouden wij u verwelkomen als donateur van de Stichting Speeltuin Marken, welke is opgericht om voldoende speelvoorzieningen op Marken te behouden. De gemeente Waterland beperkte zich tot noodzakelijk onderhoud, terwijl voor vervangingsinvesteringen geen geld was. In de praktijk betekende dit dat er geen preventief onderhoud werd gepleegd en afgekeurde toestellen zonder vervanging werden verwijderd. Door dit beleid was er weinig overgebleven van de belangrijkste speellocatie op Marken, de speeltuin aan de Zuiderzeeweg-Walandweg.


M.b.v. diverse sponsors en vele vrijwilligers is de speeltuin begin 2005 opgeknapt en feestelijk heropend. Er is toen bijna 40.000 euro geïnvesteerd. Onderdeel van deze speeltuin is ook het aangrenzende trapveldje welke toen van drainage, nieuwe doelen, ballenvangers en hekwerken is voorzien. Het daar weer aangrenzend basketbalveld is bij de gemeente in beheer gebleven, waaraan later een volleybalnet en kleine doeltjes zijn toegevoegd. Met de andere speellocaties binnen de kern Marken, die in beheer van de gemeente zijn gebleven, is het minder goed afgelopen; op één veerwip na is namelijk alles verwijderd.


M.i.v. 2005 heeft onze Stichting een overeenkomst met de gemeente Waterland. Eerst was dit een bruikleenovereenkomst en vervolgens is deze in 2009 omgezet in een onderhoudsovereenkomst. De belangrijkste reden om de overeenkomst in 2009 aan te passen was dat hiermee de aansprakelijkheid meer bij de gemeente Waterland kwam te liggen. In beide overeenkomsten was overigens geregeld dat onze Stichting eigenaar is en blijft van de speeltoestellen.


Sinds de opening in 2005 hebben wij niet stilgezeten. Met behulp van vrijwilligers, sponsors en donateurs hebben wij de speeltuin verder uitgebreid en verbeterd. Er is in deze periode ruim 20.000 euro geïnvesteerd in een vogelnestschommel, tafeltennistafel, duoveer, kabelbaan, dubbele schommel, enkele peuterschommel, houten speelhuisje, zitdraaimolen, klimtoestel, picknick tafel, speeltoestel met geluidsvloer en een extra tegelpad.


Uw bijdrage is vooral nodig om de komende jaren als Stichting Speeltuin Marken geld te blijven reserveren voor de toekomstige vervanging van onze eigen speeltoestellen. Voor het financieel verslag verwijzen wij u naar onze website www.speeltuin-marken.webklik.nl

Hieruit blijkt dat de gemeente Waterland ook ruim 600 euro per jaar bijdraagt.


Daarom vragen wij u om voor minimaal 5 euro (meer mag ook) onze donateur te worden. U kunt uw jaarlijkse donateur bijdrage overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL34 RABO 0102 4561 78 t.n.v. Stichting Speeltuin Marken onder vermelding van uw straatnaam en huisnummer.


Wij willen u bij voorbaat namens alle kinderen bedanken voor uw bijdrage. 

 

 

              

   

Marken Doet!! Speeltuin werkdag 2016

 

Zaterdag 19 maart is er weer hard gewerkt in de speeltuin.

Boomschors aangevuld, zand bij gevuld, onkruid verwijderd.

Ook zijn de speeltoestellen weer gerepareerd en klaar voor de keuring.

 

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet.
Hier vindt u informatie en mededelingen van het bestuur.

 

Het bestuur bestaat uit:

Antje van Oostrom

Pieter de Groot

Dirk Boes

Bert Chevallier

Jaap Boes 

 

 

     Kijk ook eens op onze facebookpagina!                           

 

 

 

Sociale controle:

Om (onbedoelde) vernielingen in de toekomst te voorkomen, verzoeken wij u een bijdrage te leveren aan de sociale controle in de speeltuin. Spreek kinderen aan en/of informeer één van de leden van het Bestuur zodat wij dit met de betreffende ouders kunnen bespreken. Overigens stellen wij tot ons genoegen vast dat de speeltuin netjes wordt gehouden. Dit gezien het feit dat snoeppapiertjes, plastic flesjes, e.d. direct, en soms na alsnog oprapen, in de vuilnisbak belanden.

 

Indien u nog geen donateur bent, nodigen wij u van harte uit dat te worden vanaf 5 euro per jaar.

U kunt uw donateurbijdrageovermaken op bankrekeningnummer NL 34 RABO 010.24.56.178 t.n.v. Stichting Speeltuin Marken onder vermelding van uw straatnaam en huisnummer.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Pieter de Groot (601040).

Met behulp van ruim 200 andere donateurs, een jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Waterland en diverse vrijwilligers, houden wij als Bestuur de speeltuin op Marken in stand. Voor de komende jaren blijven wij onder andere geld reserveren voor de toekomstige vervanging van onze speeltoestellen. Het beleid van de gemeente Waterland voorziet daar namelijk niet in. Ook daarom blijven donateurs van levensbelang voor de speeltuin.

 

 

Follow Us